Ostatnia aktualizacja 20 stycznia 2020 r.     

Szkoła Podstawowa nr 29

im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu

Projekt Erasmus + wyróżniony

Projekt Erasmus+ „Let’s become Mathematicians”! zakończony przez naszą szkołę w 2019 r. został uznany za przykład dobrej praktyki i źródło inspiracji dla innych szkół i instytucji. Projekt ten został uznany za wyróżniający się wysoką jakością podczas oceny raportów końcowych i uzyskał w końcowej ocenie 97 punktów na 100.

Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły na poziomie europejskim.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję społeczności szkolnej – Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom za olbrzymi wkład, wsparcie i pomoc udzielone w trakcie realizacji projektu.

Koordynator projektu – Ewa Węgrzyńska


******************


******************

Szkoła Podstawowa
nr 29
w Sosnowcu
ul. Zagłębiowska 25
41-208 Sosnowiec
tel/fax: 032 2992163
sp29@sosnowiec.edu.pl

******************

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29

******************

Szkoła Promująca Zdrowie

******************

Spółdzielnia Uczniowska "Łakomczuch"

******************


******************


******************


******************