Ostatnia aktualizacja 5 grudnia 2019 r.     

Szkoła Podstawowa nr 29

im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu

Dokumenty

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY     pobierz tutaj


STATUT SZKOŁY     pobierz tutaj
obowiązuje od 27.11.2017 r.

ARKUSZ OCENY ZACHOWANIA     pobierz tutaj

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA     pobierz tutajSzkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2019/2020

Podręczniki szkolne w roku szkolnym 2019/2020


System oceniania i wymagania edukacyjne


klasa 1:      - ocenianie      - wym.eduk.

klasa 2:     - ocenianie      - wym.eduk.

klasa 3:      - ocenianie      - wym.eduk.

Religia:     - klasy 1-3     - klasy 4-6     - klasa 7     - klasa 8

Język polski:     - klasa 4     - klasa 5      - klasa 6      - klasa 7      - klasa 8
 
Język angielski:     - klasy 1-3     - kl.1     - kl.2     - kl.3
                                   - klasy 4-8     - kl.4     - kl.5     - kl.6     - kl.7     - kl.8

Język niemiecki:     - klasa 7      - klasa 8

Muzyka:     - ocenianie

Plastyka:     - ocenianie

Historia:     - klasa 4     - klasa 5     - klasa 6     - klasa 7     - klasa 8

Wiedza o społeczeństwie:     - klasa 8

Przyroda:     - klasa 4     - pso 4

Geografia:     - klasa 5      - klasa 7     - klasa 8

Biologia:     - klasa 5     - klasa 6    - klasa 7     - klasa 8     - pso

Fizyka:     - klasa 7     - klasa 8

Chemia:     - klasa 7      - klasa 8

Matematyka:     - klasa 4     - klasa 5     - klasa 6     - klasa 7     - klasa 8

Informatyka:     - klasy 1-3

Informatyka:   - ocenianie   - klasa 4   - klasa 5   - klasa 6   - klasa 7   - klasa 8

Technika:    - klasa 4     - klasy 5-6

Wychowanie fizyczne:     - klasy 4-8

Edukacja dla bezpieczeństwa:     - klasa 8

Etyka:    
- klasy 1-3     - klasy 4-8

******************


******************

Szkoła Podstawowa
nr 29
w Sosnowcu
ul. Zagłębiowska 25
41-208 Sosnowiec
tel/fax: 032 2992163
sp29@sosnowiec.edu.pl

******************

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29

******************

Szkoła Promująca Zdrowie

******************

Spółdzielnia Uczniowska "Łakomczuch"

******************


******************


******************


******************