Ostatnia aktualizacja 5 grudnia 2019 r.     

Szkoła Podstawowa nr 29

im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu

Regulamin świetlicy

Ś - Świetlicowe gospodarstwo jest wspólne.

W - Wiemy, że nasze zachowanie zależy od nas.

I - Idziemy do toalety tylko w czasie przerwy.

E - Ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.

T - Tworzymy gromadę, w której każdemu powinno być dobrze.

L - Lubimy porządek i czystość.

I - Informujemy o wyjściu ze świetlicy.

C - Chcemy chętnie pełnić dyżury.

A - Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.


J - Jesteśmy kulturalni w zachowaniu podczas spożywania posiłków.

A - Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym.

K - Kochamy ludzi, kwiaty i zwierzęta.


D - Dbamy o piękny polski język.

O - Obowiązki znamy i ich nie lekceważymy.

M - Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej        korzystają było tu dobrze.


******************


******************

Szkoła Podstawowa
nr 29
w Sosnowcu
ul. Zagłębiowska 25
41-208 Sosnowiec
tel/fax: 032 2992163
sp29@sosnowiec.edu.pl

******************

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29

******************

Szkoła Promująca Zdrowie

******************

Spółdzielnia Uczniowska "Łakomczuch"

******************


******************


******************


******************