Ostatnia aktualizacja 5 grudnia 2019 r.     

Szkoła Podstawowa nr 29

im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu

Model absolwenta

Uczeń kończący edukację w naszej szkole:

§  jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej,

§ posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,

§  sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,

§  rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,

§  posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną,

§  jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,

§  potrafi dokonać samooceny,

§ rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami,

§  dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

§ charakteryzuje się wrażliwością, sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu,

§  potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju,

§  okazuje życzliwości i szacunek innym ludziom,

§  potrafi działać w grupie,

§  umie wyrażać swoje poglądy, dążenia,

§  jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

§  niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym


******************


******************

Szkoła Podstawowa
nr 29
w Sosnowcu
ul. Zagłębiowska 25
41-208 Sosnowiec
tel/fax: 032 2992163
sp29@sosnowiec.edu.pl

******************

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29

******************

Szkoła Promująca Zdrowie

******************

Spółdzielnia Uczniowska "Łakomczuch"

******************


******************


******************


******************